BUBO SÚČASŤOU seminára pre predškolákov

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy  a športu spolu so Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu organizujú celoslovenský seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania a trénerov pod názvom:

POHYBOVÉ PROGRAMY PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU Čítať ďalej

BUBO ZNOVA NA SCÉNE

Zhruba pred šiestimi rokmi skrsla v hlavách pár športových nadšencov v Ružomberku myšlienka, dať dokopy program na rozvoj pohybových aktivít od útleho veku detí až po výkonných športovcov. Chodili sme pravidelne na nácviky k Ivetke Bielikovej Čítať ďalej