BUBO SÚČASŤOU seminára pre predškolákov

Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy  a športu spolu so Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu organizujú celoslovenský seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania a trénerov pod názvom:

POHYBOVÉ PROGRAMY PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU Čítať ďalej